Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Hüsrev Gerede Cad. Ergüven Palas Apt. No:50 D:9 Teşvikiye / Beşiktaş / İstanbul olan Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirketimiz” veya “Biz”) ile, www.erberk.com.tr Web Sitesi (“Site” veya “Platform”) üzerinden üzerinden işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanıcı olarak kaydolan 18 yaşını doldurduğunu kabul ve beyan eden kişiler (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcıların Site üzerinden verilen sipariş vererek bir iç mekanda değişiklik, tasarım, düzenleme yapılması gibi iç mimarlığa ilişkin hizmetlere (“Hizmetler”) istinaden, Şirketimiz tarafından Kullanıcıya özel proje oluşturulması (“Proje”) ve Proje’nin Kullanıcı tarafından satın alınması amacıyla Siteden faydalanılması ve Site’nin Kullanıcılar tarafından kullanımına ilişkin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları içermektedir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Şirketimiz tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından sağlanması gereken bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi nedeniyle Şirketimiz’den hizmet alınamamasından, Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından, Şirketimiz sorumlu değildir.
 2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye aykırılık nedeniyle kendisine ait hesabının Şirketimiz tarafından askıya alınabileceğini veya sona erdirilebileceğini bildiğini beyan eder. Böyle bir durumda, üyeliğin askıya alınması veya durdurulmasını takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Bu durumda Kullanıcı’nın tüm hesapları iptal edilebilir ve yeni hesap oluşturması engellenebilir. Şirketimizin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır
 3. Kullanıcı tarafından Platform’da yer alan “Hesabım” sekmesinde hesap (üyelik) açıldığında, Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine aktivasyon e-postası gönderilir. Aktivasyon e-postasında yer alan linki tıklayarak üyeliğini onaylayan kişi Kullanıcı haline gelir.
 4. Kullanıcı adı ve şifrelerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı’nın kendisi sorumlu olacak olup Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifrelerinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirketimize bildirecektir.
 5. Kullanıcı, işbu Sözleşme, yürürlükteki mevzuat ve Platform’da öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. Kullanıcı, Platform’un barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; Platform’u, Platform’un veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Platform’dan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; Platform’un barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Platform’a kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; Platform’a Şirketimizin ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 7. Şirketimiz, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan Gizlilik Politikası kapsamında saklayacak ve kullanacaktır.
 8. Şirketimiz, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcılar’a Platform’da bildirilecek ve Kullanıcı tarafından Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.
 9. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını, işbu Sözleşme’yi ve Platform’un kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
 10. Kullanıcı, Platform’u dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasa dışı veya Platform’u olumsuz etkileyebilecek herhangi bir işlem için kullanmayacağını, Kullanıcı tarafından bu kapsamda işlem yapıldığına ilişkin şüphe bulunması durumda hesabının askıya alınabileceğini veya sonlandırılabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 4. Fikri Mülkiyet Hakları

 1. Site üzerindeki her türlü hak, fikri ve sınai haklar dahil tüm mülkiyet hakları ve menfaatler Şirketimize aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya, Site’yi yalnızca Hizmetler’den yararlanması ve dilerse kendisine özel Proje satın alması amacıyla kullanması amacıyla, devredilemez nitelikte ve münhasır olmayan bir lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.
 2. Site’deki metinler, şekiller, Site’nin tasarımı, arayüzü, kodları, sistematiği, Site’deki markalar, işaretler, unvanlar ve sair tüm unsurları üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirketimize aittir ve/veya bu haklarla ilgili olarak Şirketimiz’in kullanım / lisans hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı’nın; Site’yi veya burada yer alan içerikleri ve unsurları kopyalaması, değiştirmesi, çoğaltması, ters mühendisliğe tabi tutması, geri derleme ve sair şekillerde Platform üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşması, Platform’dan işleme eser oluşturması veya Platform’a ilişkin tarayıcı ve içerikleri herhangi bir şekilde değiştirmesi, Şirketimizin açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link vermesi, kesinlikle yasaktır.
 3. Kullanıcı, Şirketimiz’e ait unvan, marka, isim ve logoları Şirketimizin açıkça yazılı bir izni olmaksızın hiçbir şekilde kısmen veya tamamen kullanmayacağını, kullandırmayacağını, taklit etmeyeceğini ve/veya çoğaltmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Müşteri’ye ait isim, unvan, logo ve benzeri tanıtıcı işaretler ile Müşteri’nin Proje’nin oluşturulabilmesi amacıyla Şirketimizle paylaştığı görseller ve içerikler başta olmak üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan her türlü mülkiyetine ilişkin haklar Müşteri’ye ait kalacak olup, bu görseller ve içerikler yalnızca Proje’nin oluşturulabilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

 1. Platform, ilgili yazılım ve içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirketimizin bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirketimiz Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirketimiz, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirketimiz, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut Platform’a üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve Kullanıcılar’ın bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 2. Kullanıcı, Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 3. Kullanıcı, Platform’a erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirketimizin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 4. Kullanıcı, site ve platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, yasa ihlalleri, platform ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirketimizi beri kıldığını kabul eder.
 5. Şirketimiz, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirketimiz, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

 1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
 2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Platform’a dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirketimiz Kullanıcı’nın hesabını askıya alabilir veya sonlandırabilir. Şirketimiz tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Şirketimiz tarafından feshedilebilecektir. İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen haller ile bilgi güvenliğine ilişkin riskler ve yasaya aykırı işlem şüphesi bulunan hallerde Şirketimiz Sözleşme’yi ve Kullanıcı’nın Platform kullanımını bahsi geçen şekilde bir bildirim yapmaksızın ve süre vermeksizin doğrudan sona erdirebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirketimizden herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
 3. Taraflardan her biri, Sözleşme süresince dilediği zamanda işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler gerektirdiği takdirde Şirketimiz, işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın derhal sona erdirebilecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1. Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi işbu maddede yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraf’ın ya da Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden herhangi birisinin meydana gelmesi halinde Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebebin, otuz (30) gün veya daha fazla süreyle devam etmesi durumunda Taraflar’dan herhangi birisi işbu Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetme yetkisini elinde bulundurmaktadır. Ancak Taraflar’ın fesihten önce tahakkuk eden ve ifa edilmiş olan hizmete ilişkin olarak ödenmiş olan hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

 1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
 3. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 4. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.