Site Kullanım Koşulları

SİTE KULLANIM KOŞULLARI

1.Amaç

İşbu Site Kullanım Koşulları, Hüsrev Gerede Cad. Ergüven Palas Apt. No:50 D:9 Teşvikiye / Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Erberk Kast Prodüksiyon ve  Tic. Ltd. Şti (bundan böyle “erberk.com.tr”) tarafından hazırlanmış olup,www.erberk.com.tr internet sitesini (bundan böyle “Site”) ziyaret eden internet kullanıcısının (bundan böyle “kullanıcı”) ziyareti kapsamında tabi olduğu yükümlülükleri açıklama ve duyurma amacını taşımaktadır.

2.Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Site’yi ziyaret ettiğinizde erberk.com.tr Kullanım Koşullarımızı kabul etmiş sayılırsınız. İşbu metin, kişisel verilerinizin korunması amacıyla hazırlanan erberk.com.tr Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır.

2.2.Erberk Ajans, kullanıcının ziyaretine ilişkin verileri (a) yasal yükümlülüklerinin ifası amacıyla; (b) haklarını resmi makam ve merciler önünde korumak ve savunmak amacıyla (c) gerekli olduğunda erberk.com.tr Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda dürüstlük kurallarına uygun olarak açıklama hak ve yetkisini saklı tutar.

2.3.Erberk Ajans, erberk.com.tr Çerez Politikası ve erberk.com.tr Aydınlatma Metni kapsamında kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için ve akdedilen üyelik sözleşmesinin ifası amacıyla üyelerinin kişisel verilerini işleyebilir.

2.4.Erberk Ajans, erberk.com.tr Çerez Politikası ve erberk.com.tr Aydınlatma Metni kapsamında kullanıcının hareketlerini takip ederek istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, kullanıcıyla özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve kampanyalar sunulması ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla kullanıcının rıza göstermesi koşuluyla kişisel verilerini işleyebilir.Kullanıcı bu konuda vermiş olduğu rıza beyanını her zaman geri alabilir. Erberk Ajans, Site üzerinde kullanıcının hareketlerinin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

2.5.Site’de kullanılan yazılım ve tasarım erberk.com.tr’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

2.6. Kullanıcı, Site’yi kullanırken ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıya ait olacaktır.

2.7.Kullanıcı, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

2.8. Kullanıcı, başkalarının Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (Spam, Virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranış halinde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar münhasıran kullanıcıya aittir.

2.9. erberk.com.tr, almış olduğu teknik ve idari önleyici tedbirlere rağmen kullanıcıya ait verilerin yetkisiz kişilerce elde edilmesinden, okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

2.10.erberk.com.tr, Site’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde ve özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nın Veri Güvenliği’ne İlişkin Tedbirler Rehberi’ne uygun surette tedbir almaktadır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı Site’yi ziyaret etmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.11. Site’de kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, ileri sürülen fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve ilgili görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin erberk.com.tr ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. erberk.com.tr kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının kendisinin uğrayabileceği zararlardan dolayı erberk.com.tr’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12. İşbu Site Kullanım Koşulları’nda anılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı anılan ihlal ya da ihlaller nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, erberk.com.tr’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, ihlalde bulunan kullanıcı hakkında dava açılması ya da kovuşturmada bulunulması halinde, erberk.com.tr de kullanıcıdan Site Kullanım Koşulları’na uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunabilecektir.

2.13. erberk.com.trl’in ilgili mevzuat gereğince ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcıya ait bilgileri silme hakkının bulunduğunu Kullanıcı kabul eder. erberk.com.tr Aydınlatma Metni’ne uygun olarak bu yetkinin kullanılması halinde Kullanıcı erberk.com.tr’e karşı herhangi bir tazminat talebini ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.14. erberk.com.tr, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

2.15. erberk.com.tr, Site Kullanım Koşulları’nı hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, güncellenmiş Site Kullanım Koşulları’nın web sitesinde yayını tarihinde hüküm ifade edecektir.

2.16. Kullanıcı erberk.com.tr'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.17. erberk.com.tr, Site Kullanım Koşulları uyarınca, kullanıcıların paylaştığı elektronik posta adreslerine bu konuda açıkça rıza beyanında bulunmuşsa bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olacaktır. Kullanıcı mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda mail ve/veya SMS gönderimini her zaman iptal edebileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.Yürürlük

Site Kullanım Koşulları, erberk.com.tr tarafından siteden kaldırılmasına kadar yürürlükte kalacaktır.

4.İhtilafların Halli

Site Kullanım Koşulları’na ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Beyanı

erberk.com.tr Aydınlatma Metni işbu Site Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, siteye giriş yaptığında açılan bilgilendirme beyanında yer alan aydınlatma beyanının kendisinin bilgisine sunulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.